บริษัท เมคคานิก้า จำกัด
สำนักงานใหญ่ 255/1 ชั้น4 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
สำนักงานขาย 27/10 ซอยประดิพัทธ์10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สายด่วน!!
Tel. 02 011 1000 , 0-2615-7030
Fax. 0-2615-7033

E-MAIL & SOCIAL NETWORK
Domestic Sale : industrial@mechanika.co.th
Export Sale : export@mechanika.in.th

ชื่อ/Name
ที่อยู่(สำหรับออกใบเสนอราคา)/Address(Required)
Hidden